Szukaj zamówień publicznych


wszystkie wybraneco najmniej jeden z wybranych
Od
Do

Od Do


Wyniki wyszukiwania

123

  Nazwa zamówienia Termin składania ofert / wniosków Tryb Data aktualizacji  
1 Zakup i dostawa odczynników chemicznych, odczynników chemicznych specjalnych,... 2015-07-27 10:30 przetarg nieograniczony 2015-10-02 Zobacz
2 Dostawa specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4 i zabudową izote... 2015-05-25 10:30 przetarg nieograniczony 2015-10-02 Zobacz
3 Dostawa specjalistycznego samochodu terenowego z napędem 4x4 i zabudową izote... 2015-05-05 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
4 Wybór oferty w części I - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą w celu... 2015-03-12 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
5 Wybór oferty w części II - Wynajem jednostek pływających wraz z załogą w cel... 2015-03-12 10:00 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
6 Wynajem jednostek pływających wraz z załogą w celu prowadzenia monitoringu mo... 2015-03-12 10:00 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
7 Wybór oferty - Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu ... 2015-02-03 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
8 Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi... 2015-02-03 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
9 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódz... 2015-02-03 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
10 Dostawa paliw płynnych do pojazdów Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowi... 2015-02-03 10:30 przetarg nieograniczony 2015-05-09 Zobacz
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się